cafeprj.com

رسم نمودار داده های ورودی از پورت سریال

در این برنامه داده های ورودی از طریق پورت سریال به صورت real time رسم میشوند.
فایل کامل پروژه در ویژوال استودیو موجود است.