cafeprj.com

فوت پرینت SIM800C-DS در نرم افزار Altium Designer

تفاوت اصلی این ماژول با مدل مرسوم SIM800c (بدون پسوند DS) ، دو سیم کارته بودن آن است که در موارد بسیاری کاربرد دارد . 
فایلی که دریافت می کنید ، تنها شامل فوت پرینت این ماژول است که در صورت تکمیل ورژن های بعدی برای دانلود قرار خواهد گرفت.