cafeprj.com

چشمک زن با ARM7 در پروتئوس (LPC21xx)

نرم افزار پروتئوس شبیه ساز قدرتمندی است که نقش گسترده ای در شبیه سازی مدارات میکروالکترونیک دارد.
در این پروژه با استفاده از میکروکنترلر از شرکت NXP ، پایه های GPIO عملیات چشمک زن دو LED را انجام می دهند.
فایل شبیه سازی و همچنین فایل HEX را می توانید کاملا رایگان دریافت کنید.