cafeprj.com

شبیه سازی مدولاسیون FMبا متلب

شبیه سازی مدولاسیون ها یکی از تمارین رتیج در درس مخابرات میباشد!
همچنین دید عمیق تری نسبت به مفهوم مدولاسیون به شما خواهد داد!

پ.ن: آنچه دریافت میکنید فاقد گزارش است و تنها کدهای مربوط به نمایش مدولاسیون FM می باشد که پس از اجرای آن تصویر مربوط به مدولاسیون FM نمایش داده می شود.