cafeprj.com

شبیه سازی کامل Op-Amp 741 در نرم افزار Hspice

ایده به کار گیری تقویت کننده های عملیاتی یا به اصطلاح آپ امپ (Operation Amplifier) برای اولین بار در دهه ی 1940 میلادی و در مدارهای کامپیوتری آنالوگ مطرح شد.در عمل با قرار دادن عناصر مختلف بین سرهای ورودی و خروجی تقویت کننده عملیاتی مدارهای مختلف با کاربردهای متفاوت طراحی شده اند که با گسترش دامنه کاربرد الکترونیک، استفاده از تقویت کننده های عملیاتی نیز توسعه یافت.
در این پروژه ، با استفاده از نرم افزار Hspice به تحلیل و شبیه سازی آپ امپ با شماره 741 پرداخته شده است.
در پروژه NetList ها قرار داده شده و البته به همراه یک گزارش با فرمت های PDF و Word که در توضیحات آن به معرفی آپ امپ ها و چند نمونه از کاربرد های آن پرداخته شده و سپس در ادامه به تحلیل های دستی و فرکانسی پرداخته شده است. لازم به ذکر است که از دستور Subckt و فراخوانی آن نیز هم به طور جداگانه و هم یکجا (در یک نت لیست) استفاده شده است.

پارامترهای مهم:

  • استفاده از نرم افزار شبیه سازی Hspice
  • گزارش کامل در فرمت های PDF و Word
  • استفاده از آپ امپ 741 در شبیه سازی
  • و...