cafeprj.com

شبیه سازی مدولاسیون PM در نرم افزار متلب(MATLAB)

مدولاسیون فاز (به انگلیسی: Phase Modulation) (با نماد اختصاری PM) یک الگو برای کدگذاری اطلاعات و داده ها با استفاده از تغییر فاز موج حامل است به طوری که سرعت تکرار تغییر فاز برابر با فرکانس داده ورودی خواهد بود.

مدولاسیون فاز در ارتباطات رادیویی بطور گسترده در تکنولوژی هایی مانند WiFi، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و GSM کاربرد دارد.

فایل حاضر با استفاده از نرم افزار متلب پارامترهایی از قبیل فرکانس سیگنال پیام و فرکانس سیگنال کریر از کاربر دریافت کرده و نتایج شبیه سازی را نشان می دهد.