cafeprj.com

پیاده سازی شبکه صنعتی میکروکنترلر در پروتئوس

شبکه کردن میکروکنترلرها ، کاربرد گسترده و فوق العاده ای در سیستم های صنعتی دارد. در این پروژه از 9 عدد میکروکنترلر AVR استفاده شده که یکی از آنها نقش مستر و 8 تای دیگر نقش اسلیو را ایفا می کنند. دما توسط سنسورهای دما اندازه گیری شده و به هریک از اسلیو ها منتثل می شود و نهایتا اطلاعات برای مستر ارسال و در یک نمایشگر نشان داده می شود.
این پروژه برای مدت محدود بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته که پس از دریافت نظرات شما در مورد آن ، ورژن های بعدی ارتقا داده می شود.

پارامترهای مهم

  • استفاده از 9 عدد میکروکنترلر بصورت مستر/اسلیو
  • قابلیت ارتقا تا بینهایت میکروکنترلرها در شبکه
  • استفاده از میکروکنترلر AVR و کامپایلر کدویژن
  • استفاده از شبیه ساز قدرتمند پروتئوس
  • بکارگیری پروتکل سریال در شبکه
  • سورس کامل برنامه به زبان C
  • ارسال دما بصورت آنلاین
  • دانلود رایگان
  • و ...